ברוכות המבקרות, ברוכים המבקרים

קמפוסים אקדמיים ברחבי העולם נוטים להיראות ירוקים יותר מסביבתם או אף להיות ממוקמים מלכתחילה בסביבה ירוקה.

ככאלה הם עשויים להיות איים של שלווה ואף איים של טבע בלב אזורים מיושבים.

אולם ה”ירוק” שבצירוף-המילים “קמפוס ירוק” אינו רק צבע, אלא סמל לידידותיות לסביבה וְלִמחיובות לִשמירה עליה וּלטיפוחהּ.

הכשרתם של רוב הקמפוסים האקדמיים בארץ כ”קמפוסים ירוקים ע”י המשרד לַהֲגנת הסביבה מתבססת במקרים רבים על קריטריונים מצומצמים וּללא מעקב שוטף אחר היישום המתמשך. במקרים אלה, המוסדות פועלים להשגת ההכשרה ואינם מחויבים לנושא באמת.

באותהּ עת מתקיימת בקמפוסים רבים פעילות סביבתית וּקהילתית יפה, מרשימה וּמגוונת, בין אם בִמעורבות או יוזמה של המוסד עצמו, של הקהילה או של שניהם גם-יחד.

מטרתנו להסיר את המרכאות מתו ה”קמפוס הירוק” ברמה הארצית וכן ברמה המקומית, במקומות שבהם המרכאות ניכרות בהתנהלות הקמפוס הלכה למעשה, וּכמו-כן, לעודד עוד וָעוד עשייה סביבתית וּקהילתית בקמפוסים האקדמיים בישראל.

greentau@gmail.com

http://www.facebook.com/greencampusisrael 

פרטים נוספים בקרוב

פרטים נוספים בקרוב.

בִבנייה…

בִבנייה